A tapasztalaton alapuló tanítás

Gyermekmunkás-képzés volt Székelyudvarhelyen június 14-én „A tapasztalaton alapuló tanítás“ címmel. Előadott Baker Ágnes Budapestről. Több mint harmincan jöttek el, köztük iskolai hitoktatók, pedagógusok is, akik nem gyülekezeti körökben tanítanak.

Az előadó abban kívánt segítséget nyújtani, hogy a keresztény oktatásban, az ismeretek átadásán túl, hogyan teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy a gyermekekkel megismertessük Krisztus befogadó szeretetét.

...Bővebben...

KÖZLEMÉNYEK

Az eseményre július 25-én került sor Nagyváradon. A bizottság tagjai: Kiss Lehel bizottsági elnök, dr. Kovács József szövetségi főtitkár, Kelemen...
A Zilahi Bibliaiskola ebben az évben is felvételit hirdet, október 4-én, szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel a Zilahi Missziósháznál. A...
Örömmel közöljük, hogy a Szövetségünkön belül mûködõ Teológiai Fakultás felvételt hirdet az Emanuel Egyetem lelkipásztor-képző szakára, a 2013-2014-...
 Nyilatkozat a Magyar Baptisták Világszövetségének (MABAVISZ) tanácsülésről és az összmagyar lelkipásztori találkozóról MABAVISZ...
  – Szeptember 26-28.: Országos ifjúsági konferencia – Zilah – November 29.: Emabisz vezetőség-választás –...
Sok szeretettel értesítjük a kedves testvéreket, karmestereket és énekeseket, hogy a nagyváradi missziókerület szervezésében idén is megrendezésre...
Munkakongresszus SzatmárnémetibenA küldöttek titkos szavazással meghozták a döntést: a szövetséget terhelő tetemes adósságot nem görgetik tovább,...

HIRDETÉSEK

Az idén is megrendezésre kerül a Partiumi Hálaadó Nap a Sólyomkővári táborban, szeptember 13-án szombaton. Szeretettel hívjuk a zilahi és a...
A Romániai Magyar Baptista Szövetség nyílt pályázatban kínálja  eladásra Kolozsvár egyik frekventált helyén lévő(Google maps: 46.775525, 23....
Isten meg nem érdemelt kegyelméből tudathatom, hogy ebben az évben is szeretnénk kéthavonta útjára bocsátani a Harmatcseppeket.Egész évben igazi...
 Kedves Gyülekezeti Tagok, Fiatalok! Ha van középszintű angol nyelvtudásotok, és van kedvetek egy nemzetközi (főleg német és holland),...
Kedves testvérek, a nagyváradi missziókerület szervezésében az idén a Szolgálattevõk konferenciájára Március 1-én kerül sor. Helyszín: a Nagyvárad...
 Szeretett Imádkozó Testvéreink!"Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden...
Október van, de az időjárás a Székelyföldön és Erdély más területein lassan már a telet idézi, már az első hó is leesett. Ma reggel nálunk már -4.5...
 A Zilahi Bibliaiskolában ebben az évben is lesz felvételi, mégpedig szeptember 21-én szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel a Missziósháznál....

ESEMÉNYEK

Augusztus 5-8. között nagyobb méretű lelkipásztori találkozóra kerül sor a táborunkban, amelynek a Szövetség vezetősége, és az erdélyi lelkipásztori...
Helyszín: Torda

TUDÓSÍTÁSOK

Biharszentjánoson július 20-án, hosszabb szünet után mozdult meg imaházunk medencéjében a víz. A bemerítési szertartást Papp Dezső körzeti...
Örömteljes, áldásokban gazdag napja volt a krasznai gyülekezetnek és a vele ünneplő vendégeknek július 13-án, amikor tizenhat fehérruhás tett vallást...
Szilágyerkeden ismét megmozdult a víz július 13-án, amikor hét fehérruhás vallást tett hitéről, valamint hogy örökké hűségesek lesznek Jézus...
Áldott ünnep volt az aradi 2. sz. gyülekezetben július 6-án. Meghitt, családias légkörben tanúi lehettünk egy lélek nyilvános bizonyságtételének....
Szilágybagoson három fiatal testvérrel növekedett a bagosi gyülekezet július 20-án. Molnár Csaba, Antal Anikó és Budai Tamás örömmel tett bizonyságot...

BIZONYSÁGTÉTEL

"Az új barátok, a sok nevetés és játék, a fárasztó, de élménydús túra, a finom ételek, az éneklések és imádko­zá­sok, az építő...
Egyszerűen hihetetlen, hogy már vége. Leérettségiztem, de nem igazán nevezném magam érettnek. Sokszor hallottam egyetemistáktól, hogy „az...
Adorján Johanna Elizabeth a nevem és 19 éves vagyok. A Kolozsvári Református Kollégiumban tanultam, bio-kémia szakon. Két okból választottam: mert...
Antal Laurának hívnak, 20 éves vagyok, több mint fél éve az Úr gyermeke. Hívõ szülõk gyermekeként kicsi kortól jártam imaházba, bibliaórákra, de nem...
 "Rájöttem hogy többet is adhatok..." - egy fiatal tanárnő bizonyságtétele               Egy...
Nevem Kriszbai Krisztina, és 17 éves vagyok. Nem születtem hívõ családba, de azért 15 éves koromba kezdtem rendszeresen gyülekezetbe járni. Sokszor...
Bizonyságtétel „Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek...

AKIK ELMENTEK

Július 16-án, a nagyváradi temetőkertben, Ursz Demeter testvér koporsóját a gyászoló család, a végtisztességet tevő gyülekezetek, ismerősök, jó...
Június 24-én, Ambrózfalvi Jánosné Verát, az arad-belvárosi gyülekezet tagját, 88. születésnapján – rövid súlyos betegség után – hívta...
 Lecsméren, Június 20.-án fájó szívvel de Isten akaratában megnyugodva kísértük utolsó útjára Baranyi Eszter testvérnőt, akinek Isten 71 évet...
 Id. Püsök Kálmán temetése június 3-án volt Egrespatakon. A gyászistentisztelet unokatestvére, Bándi Sándor nyugalmazott lelkipásztor vezette,...
Június 7-én volt Magyarlónán Péter Ilona testvérnőnk temetése, aki 82 esztendőt kapott ajándékba a mi Urunktól. Testvérnőnk már fiatal korában...
Március 25-én kísérte utolsó útjára a család és a szilagygörcsönyi gyülekezet, Végh Erzsébet testvérnőt. A gyászistentisztelet, a szilágygörcsönyi...
Június 3-án volt Pósalakán Albert Gizella (született Varga) temetése. Testvérnőnket az Úr 92 évvel ajándékozta meg, rövid betegségét türelemmel...