A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak. (ApCsel 11:29)

Update 2015.03.03: Áldott legyen az Isten azért a szeretetért és áldozatkészségért, amit most ezen időkben itt a nagyváradi missziókerületben tapasztalunk!!! Kárpátaljai testvéreink nehéz helyzete megindította a testvéri szíveket és Szabó András testvér beszámolója szerint egyre-másra érkeznek...

Hirdetések

„Mily szerelmetesek a te hajlékaid Seregeknek Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem...
„Áhítat 2015” néven már több hete letölthető a Google Play-ről az erdélyi kiadású Áhítat (ugyanaz, amely itt a...
2015-től negyedévente jelenik meg a Harmatcseppek című gyermeklap! Minden évben igyekeztünk szépülni, újulni. Most ismét munka vár ránk,...
Örömmel közöljük a testvérekkel, hogy megjelentek a szövetség sajtótermékei. Idén újdonság, hogy a falinaptár névnapok helyett a...
Az Erdélyi Magyar Baptista Teológiai Fakultás fennállásának 20 éves jubileumára Kolozsváron kerül sor október 25-én, szombaton. Érkezés-...
A Zilahi Bibliaiskola ebben az évben is felvételit hirdet, október 4-én, szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel a Zilahi Missziósháznál. A...
Örömmel közöljük, hogy a Szövetségünkön belül mûködõ Teológiai Fakultás felvételt hirdet az Emanuel Egyetem lelkipásztor-képző szakára, a...
Az idén is megrendezésre kerül a Partiumi Hálaadó Nap a Sólyomkővári táborban, szeptember 13-án szombaton. Szeretettel hívjuk a zilahi és a...

Akik elmentek

Egrespatakon futótűzként terjedt a szomorú hír, hogy 2014. szeptember 22-én, 46 évesen, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kui Margit. Érthetetlenül...
Január 30-án kísértük utolsó útjára Kovács Imre testvért, aki a bihari gyülekezetnek volt a tagja. Testvérünk az Úrtól 70 évet kapott, és utóbbi...
Szentegyházán, 2014. november 26-án az Úr hazaszólította Fehér István testvért. A temetésre november 28-án került sor Szentegyházán. A Lk 16,19-31...
A pécskai magyar baptista gyülekezet legidõsebb tagját, Ordódi András testvért életének 96. évében szólította magához az Úr, temetése január 26-án...
Biharon, id. Sápi Gyula testvért életének 80. évében hívta haza az Úr. Temetése január 22-én volt. A kápolnában Kiss Lehel szamosújvári lelkipásztor...
November 10-én temettük kedves testvérünket, a kémeri születésű id. Berecki Józsefet (87).  Hűsége és áldozatkészsége példaértékű volt,...
A testvériség két héten belül háromszor állt meg koporsó előtt, az elmúlt év utolsó napjaiban. Török Gazsi Erzsébet temetésére gyűltünk össze...
November 15-én temették Gönczi Margit testvérnőt a biharpüspöki temetőben, akinek az Úr 75 évet ajándékozott a földi életben. A kápolnánál Beke...
December 18-án kísértük utolsó útjára Bódizs Sándorné (84) született Nyeste Klára testvérnőt. Rövid szenvedés után, december 15-én délután, csöndben...
Megdöbbenéssel fogadta a család, a varsolci község és az ismerősök, hogy id. Tóth Ferenc (80) és (szül. Bucsi) Tóth Piroska (81) jan. 21-én este, (...

Közlemények

Alább megtekinthető a 2015-ös imaheti program, amit Paul Negrut testvér állított össze. A mellékelt csatolmány word formátumban is letölthető és...

Események

1990. február 3-án alakult meg Kolozsváron a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége. Az alakulóülésről részletesen beszámolt az éppen...
A Magyarországi Baptista Egyház imatémái
Hálaadási okaink:
  1.) Adjunk hálát a 2014-ben megtért sok új testvérünkért!
  2.) Adjunk hálát a...
Az Úr Jézus főpapi imájában, amikor a tanítványaiért imádkozott, azt kérte hogy tanítványai egyek legyenek. Az egység eredményeként pedig a világ el...
• Helyszín: Kolozs megye
• Időpont: D. e. 10 óra
Szatmári Kerületi VISZ Választó Közgyűlés
Szatmár és Máramaros megyék
Helyszín: Nagybánya
Bihari Kerületi VISZ Választó Közgyűlés
Bihar megye
Helyszín: Nagyvárad Rogériusz, 9:30 óra.
Bánság - Kerületi VISZ Választó Közgyűlés. 
Arad és Temes megyék.
Helyszín: Arad 2

Tudósítások

Isten kegyelméből, 2014. november 16-án újból megmozdult a víz Lónán. Áldott öröm volt tanúja lenni annak, amikor öt fehérruhás bizonyságot tett...
Az Úr kegyelméből december 28-án megmozdult a víz Paptamásiban, az év utolsó vasárnapján. Cseh Jolán testvérnő már régóta járt a gyülekezetünkbe,...
Keressük tudatosan a pozitív tulajdonságokat házastársunkban, tegyük azokat szóvá, hallgassuk meg és erősítsük egymást, támogassuk egymás fejlődését...
1974 novemberében alapították a gyülekezetet a más megyékből, főleg a Szilágyságból idetelepült munkásemberek – írja a krónikában Varga Géza...
Nagy hálával szívünkben gondolunk vissza 2014. október 12-re. Nagy Antal testvér, akit a Szentlélek csodálatos módon, minden emberi kapcsolat nélkül...

Bizonyságtétel

„Az a lelkesedés kibeszélhetetlen, az a nagy öröm, mint akik a börtönből szabadulnak; hát repülni tudtunk, tervezni tudtunk, és hála a...
Az „Útban az életre” c. traktátus által tudta meg az igazságot, mert kicsi kora óta azzal a meggyőződéssel küszködött, hogy Isten őt...
Pár hónappal ezelőtt Dobozi Rebekával (azóta Deák) készítettem interjút a gyergyói szolgálatról. Sokat jelentett nekem, örömömre az olvasóknak is....
Jó látni hogy Zozó bizonyságtételére más is kíváncsi... Néhány évvel ezelőtt amikor Tóth Attila először elhozta a Hargita Táborba, akkor még csak egy...
Az Úr kegyelméből és hiszem hogy szent akaratából jutottam el Bocskor Viktor testvéremhez Kárpátaljára még 2011-ben Nehro Bálint szolgatársam...
A nevem Sebestyén László- 1980. július 6-én születtem Déván. Katólikus, templomba járó családba nőttem fel. A vallásos életemben megtörtént az...
"Az új barátok, a sok nevetés és játék, a fárasztó, de élménydús túra, a finom ételek, az éneklések és imádko­zá­sok, az építő...