„Sok álmunk valóra vált“ – tekint vissza cikkírónk a vasárnapi iskolai tanítás kezdeteire, és felteszi a kérdést: „vajon mi lett azokból a gyermekekből, akiket 25 évvel ezelőtt tanítottunk?“. Továbbá azt fejtegeti, milyen útravalót kaphatott az a két fiatalember, akivel az Úr Jézus találkozott: a gazdag ifjú és a vak Bartimeus... Május végén tartották a vasárnapi iskolai tanítók konferenciáját „Tanítani és nevelni: kiváltság és felelősség” címmel. Kovács Barna GYEK-munkatárs előadásának tömör összefoglalóját adjuk közre az alábbiakban.

Egyetemista koromban történt, amikor segítőként alkalmaztak a brassói vasárnapi iskolában...

  Megérkezett az új Ebaptifon ajánlat! Mellékeltük az új felelősségi nyilatkozatot, amelyben megtalálhatóak az új bérletek, tarifák. Ezen kívül csatoltunk egy részletes dokumentumot a bérletekről, rendelésről, holdingról és az ütemtervről. Ha további kérdések vannak, írjanak az Ebaptifon irodába, vagy ide az oldalra. Csatoltunk egy telefon árlistát is, valamint egy pár képet a kiemelt telefonokról és tabletekről.

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
6
 
7
 
8
 
 
10
 
11
 
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Napi áhítat

d.e. A kihívottak közössége – 1Pt 5:6-11

A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban. (1Pt 5:10)

Igei üzenet

„Az Úr népe ezek és mégis…” Ez a szófordulat - úgy tűnik - egyidős azzal, hogy az Úrnak „népe” van. Az Isten...
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim…” ApCsel 1:8aEnnek az...
Nélkülözhetetlen lehet az autósoknak egy pontosan működő GPS vezetése (ejtése: dzsí-pí-esz; az angol Global Positioning System jelentése:...
Hóvirág, csicsergő madarak, napsütés... Ahogy ébred a természet, úgy lesz jobb a kedvünk: lelkesedünk, dolgozunk, takarítunk, terveket...
Tavaszodik. Újraéled a természet. A feketerigó tavaszi indulót fütyül. Zenéjének szépsége fölülírja a nagyváros betondzsungelének éles...
Bezárult mögöttünk az óév elöregedett ajtaja és Isten kegyelméből beléphettünk az új év nyitott ajtaján. Nehéz időket élünk, sokak szívében...

Tudósítások

Az Úrnak nagy hálával és a KCA-nak(Keresztyén Cigánymissziós Alapítvány) pedig köszönettel tartozunk azért, mert az érszőllősi gyülekezet missziója...

Az Úr kegyelméből 2015 május 24-én felemelő testvéri közösségben lehettek együtt az érszőllősi gyülekezet és körzet tagjai. Délelőtt a 14...

A Magyar Baptista Világszövetség vezető tanácsa május 15-17 között találkozott Szabadkán, Vajdaságban. Áldott közösség, hasznos tanácskozás volt....

Események

Szabadka, Szerbia

Kolozsvár, 10 óra

Szeptember 13: Székelyföldi gyülekezetek hálaadó napja

Szeptember 2-5: Reménység konferencia mozgássérülteknek, szervezi Kiss Ottó: 073550167, kottok@freemail.hu

Augusztus 24-30: Országos ifjúsági hét az EMABISZ szervezésében. Téma: Élettel teli élet; részletek az Ifjúsági rovatban, valamint az http://emabisz....

Augusztus 10-14: Lelkipásztorok és családjaik hete

Július 19-25: Ifjúsági hét, szervezi Tóth Attila: 0735501175, gipsey777@yahoo.com

Bizonyságtétel

A néhai Zágoni Rezső háborús emlékiratábólMájus 8-án emlékezik Európa, 70. évfordulója lesz a 2. világháború befejezésének. Mi, hajdanán még úgy...
Hatalmas bizonyság! Egy nappal azután került sor erre az istentiszteletre, hogy Bocskor Viktor testvérünket is meglátogattam Szabó András...
„Az a lelkesedés kibeszélhetetlen, az a nagy öröm, mint akik a börtönből szabadulnak; hát repülni tudtunk, tervezni tudtunk, és hála a...
Az „Útban az életre” c. traktátus által tudta meg az igazságot, mert kicsi kora óta azzal a meggyőződéssel küszködött, hogy Isten őt...

Hirdetések

Idén 20 éves a Nagyváradi Bibliaiskola és a Rogériuszi Baptista Gyülekezet. Az évfordulók emlékéül Missziós Konferenciát szervezünk...

„Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, menjetek eléje vigadozva! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi...

Kedves Testvéreink!

„A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll,...

„Mily szerelmetesek a te hajlékaid Seregeknek Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és...

„Áhítat 2015” néven már több hete letölthető a Google Play-ről az erdélyi kiadású Áhítat (ugyanaz, amely itt a weboldalon is követhető...

2015-től negyedévente jelenik meg a Harmatcseppek című gyermeklap! Minden évben igyekeztünk szépülni, újulni. Most ismét munka vár ránk...

Közlemények

Pénzbeli adományok:  Zefer Csaba (Nagyvárad) 500 lej, Meleg Barna (Nagyvárad) 200 lej, Szabó Zoltán (Nagyvárad) 2500 lej. Élelem és termény,...
Alább megtekinthető a 2015-ös imaheti program, amit Paul Negrut testvér állított össze. A mellékelt csatolmány word formátumban is letölthető és...
November 15-én Erdélyszerte megkezdődtek a missziókerületi gyűlések. Elsőként a székelyföldi missziókerület gyülekezeti képviselői találkoztak...
Az eseményre július 25-én került sor Nagyváradon. A bizottság tagjai: Kiss Lehel bizottsági elnök, dr. Kovács József szövetségi főtitkár, Kelemen...
MABAVISZ tanácsülésAz évente esedékes MABAVISZ tanácsülés az idén a Hargita Táborban volt megtartva augusztus 6-án, ugyancsak a MABAVISZ által...
Munkakongresszus SzatmárnémetibenA küldöttek titkos szavazással meghozták a döntést: a szövetséget terhelő tetemes adósságot nem görgetik tovább,...
Imahét – 2014Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban,Isten segítségével új évet kezdünk a hit útján, egy olyan világban, ahol egyre...

Akik elmentek

Március 29-én, virágvasárnap szólította haza az Úr Pap Sándor testvért Clevelandban (USA), négy nappal 85. születésnapja előtt. A temetési szertartás április 1-én volt megtartva, ahol jelen...
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.“ (1Kor 13:13)Fájdalommal vettük tudomásul, hogy özv. Sipos (szül. Józsa) Máriát január...
Hosszan tartó szenvedés után hívta haza az Úr Gál Ferencné Ilonát, a nagyváradi belvárosi gyülekezet tagját. Temetése január 31-én volt a biharpüspöki temetőben. A kápolnánál igét hirdetett Gergely...
Január 3-án búcsúztunk Nagyszalontán Hóhádi Edit (szül. Szabó) testvérnőtől, akinek az Úr 59 évet ajándékozott. A gyászistentiszteleten, melyre a nagyszalontai temetőkertben került sor, Kovács Gyula...
Szebeni Sándor (74) temetése február 12-én volt Hegyközszáldobágyon. A kápolnánál igét hirdetett Kiss Zoltán diószegi lelkipásztor. Az „Imé, áldásul volt nékem a nagy keserűség“ kezdetű...
Berettyószéplakon február 11-én temettük Bogdán Sándor testvért. A kápolnánál Bodor Sándor ny. lp. a Zsolt 116, 15 és Kiss Zoltán lp. a  Mt 24, 42  igék alapján hirdette Isten vigasztaló...
Hosszú, gyümölcsöző élet és rövid ideig tartó betegség után szólította haza hűséges szolgáját a Teremtő Úr, aki az ébredés idején adta át életét a Megváltónak, majd több mint 48 éven át szolgált mint...
Január 27-én kísértük utolsó útjára id. Sárándi József testvérünket Bogdándon, akinek a Jóatya 90 évet adott ajándékba. Fiatalon elfogadta az Urat, és a gyülekezet oszlopos tagja lett. Isten...