A nyár az iskolai vakáció ideje és a szabadságoké. Mindannyian vártuk már, hogy megpihenhessünk, kikapcsolódjunk. Amikor szünetel a tanulás, és megállnak kis időre a munkagépeink, ilyenkor kipróbálhatjuk önmagunkat, hogy valóban tudunk-e pihenni? Az Úr Jézus szavai jutnak eszembe, aki a tanítványok figyelmét arra hívja fel, hogy tanuljanak tőle. Meg vagyok győződve, hogy egyetértetek velem, kitől tanulhatnánk jobban, mint az Úr Jézustól? Ő mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.“ (Mt 11,28-30, revideált Károli.)

 2015. szeptember 4.    Rozália

Napi áhítat

d.e. Legyetek telve Lélekkel – Ef 5:18-21

És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel. (Ef 5:18)

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
 
1
 
 
 
 
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Tudósítások

Június 14-én megmozdult a víz a sziláperecseni magyar baptista imaházban, amikor népes hallgatóság előtt tizenhárom fiatal tett vallást hitéről és...

Június 7-én, vasárnap délután bemerítést ünneplőkkel telt meg a hegykozszáldobágyi imaház. Az igét Giorgiov Adrián lp. hirdette az Ézs 35:5-10...

Június 14-én Mezőteremen, nagy örömünkre, három fehérruhás tett bizonyságot hitéről: Horvát Enikő, Magyari Dénes és felesége Gyöngyi.Testvéreink már...

Vers

A MEGSZEGETT KENYÉR

Meghal a búzaszem. Aranykalász
Sarjad szívéből. Kaszasuhanás…
Halál, melyet megint halál követ:
a cséplőgép… kemény malomkövek…
az erjedés… a tűz… a fájdalom…
És most fehér kenyér az asztalon.

A szenvedések útján, ím, felér
a Koponyák hegyének asztalára
és vár reánk a megszegett kenyér.
Mi, akik epedünk és éhezünk,
kinyújtjuk érte elaszott kezünk…
égi erőt, új életet nyerünk
és üdvösség az, amit érezünk.

Túrmezei Erzsébet

 

MIT ARATUNK?

Amit vetünk, azt aratunk,
amit teszünk, azzá leszünk.
Mért ne lehetne jót adó,
érett kalász az életünk?
Mikor az Isten jő, s arat,
s minden polyvát a szélbe hagy?!

Kárász Izabella

Események

Helyszín: Kolozsvár

Helyszín: Zilah

Helyszín: Balatonföldvár

Helyszín: Kolozsvár

Helyszín: Hargita

Hirdetések

Bibliaiskolánk ismét felvételit hirdet meg az alapfokozatra és a levelező tagozatra. Az...

Feltehetőleg közülünk legtöbben már értesültünk arról a döntésről, amelyet az Egyesült Államok Legfőbb Bírósága hozott meg 2015. június...

Idén 20 éves a Nagyváradi Bibliaiskola és a Rogériuszi Baptista Gyülekezet. Az évfordulók emlékéül Missziós Konferenciát szervezünk...

„Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, menjetek eléje vigadozva! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi...

Kedves Testvéreink!

„A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll,...

Közlemények

Helyszín: Kolozsvár

A Baptista Világszövetség 21-ik kongresszusa

Mivel a Szövetségi irodánk helye eltér az elnök és főtitkár testvér lakhelyétől, a Szövetség vezetői jól meghatározott időpontokban várják a...

Értékeljük minden érintett ebaptifon előfizetőnek, hogy az elmúlt szerződés alatt kitartott a szerződése mellett és hűségesen fizette a saját...

A Romániai Baptista Felekezet XXXVI-ik Kongresszusán, amelyre 2015 május 28-29-én került sor a nagyváradi „Emanuel...

„Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!“ (Zsolt 118:25) Ezzel az imádsággal szívünkben tekintünk a következő négy év feladatai és...

Pénzbeli adományok:  Zefer Csaba (Nagyvárad) 500 lej, Meleg Barna (Nagyvárad) 200 lej, Szabó Zoltán (Nagyvárad) 2500 lej. Élelem és...

Interjú

Beszélgetés Fűrészes Szálasi Rudolf (a lenti fotón) negyedéves, végzős teológiai hallgatóval

„Az a lelkesedés kibeszélhetetlen, az a nagy öröm, mint akik a börtönből szabadulnak; hát repülni tudtunk,

Akik elmentek

Július 17-én érte a hazahívó szó özv. Hetzke Piroska (szül. Nagy Piroska) testvérnőnket, 63 éves korában, özvegységének 32. évében, hosszú szenvedés után, szerettei körében.Temetésére...
Id. Bányai Imre testvérünket 84. éves korában, április 20-án vasárnap reggelre, álmában érte a hazahívó szó. Az evangélizáló jellegű temetési istentiszteletre sokan eljöttek a faluból. A háznál Szűcs...
Fájdalommal, ám Isten akaratában megnyugodva értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy május 7-én, Besztercén,  életének 87. esztendejében, elhunyt Szilágyi János. Temetésére május 10-én,...
Március 29-én, virágvasárnap szólította haza az Úr Pap Sándor testvért Clevelandban (USA), négy nappal 85. születésnapja előtt. A temetési szertartás április 1-én volt megtartva, ahol jelen...
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.“ (1Kor 13:13)Fájdalommal vettük tudomásul, hogy özv. Sipos (szül. Józsa) Máriát január...
Hosszan tartó szenvedés után hívta haza az Úr Gál Ferencné Ilonát, a nagyváradi belvárosi gyülekezet tagját. Temetése január 31-én volt a biharpüspöki temetőben. A kápolnánál igét hirdetett Gergely...
Január 3-án búcsúztunk Nagyszalontán Hóhádi Edit (szül. Szabó) testvérnőtől, akinek az Úr 59 évet ajándékozott. A gyászistentiszteleten, melyre a nagyszalontai temetőkertben került sor, Kovács Gyula...
Szebeni Sándor (74) temetése február 12-én volt Hegyközszáldobágyon. A kápolnánál igét hirdetett Kiss Zoltán diószegi lelkipásztor. Az „Imé, áldásul volt nékem a nagy keserűség“ kezdetű...

Igei üzenet

Gyermekkorom önfeledt lubickolásai idéződnek fel bennem, az érkező nyár fokozódó hevében, és sajnálom a mostani gyermekeket, akik sóvárogva...
„Az Úr népe ezek és mégis…” Ez a szófordulat - úgy tűnik - egyidős azzal, hogy az Úrnak „népe” van. Az Isten...
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim…” ApCsel 1:8aEnnek az...
Nélkülözhetetlen lehet az autósoknak egy pontosan működő GPS vezetése (ejtése: dzsí-pí-esz; az angol Global Positioning System jelentése:...
Hóvirág, csicsergő madarak, napsütés... Ahogy ébred a természet, úgy lesz jobb a kedvünk: lelkesedünk, dolgozunk, takarítunk, terveket...
Tavaszodik. Újraéled a természet. A feketerigó tavaszi indulót fütyül. Zenéjének szépsége fölülírja a nagyváros betondzsungelének éles...